กิจกรรมค่าย Samsung Innovation Campus – Advanced Coding 2022 เปิดรับสมัครวันนี้ - 9 พ.ย. 2565
กิจกรรมค่าย Samsung Innovation Campus – Advanced Coding 2022 เปิดรับสมัครวันนี้ - 9 พ.ย. 2565

ซัมซุง จัดกิจกรรมค่ายออนไลน์ Samsung Innovation Campus – Advanced Coding 2022 เปิดรับสมัครวันนี้ – 9 พ.ย. 2565

เนื่องด้วย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะ Data Science ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดงาน จึงได้ดำเนินการจัดค่าย Samsung Innovation Campus – Advanced Coding 2022 ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะ Data Science ในภาษา Python กับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสายตรงจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ผ่านหลักสูตรพัฒนาทักษะ Data Analysis, Visualization และ Reporting ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อให้นักเรียนจากทุกภาคทั่วประเทศสามารถเข้าถึงกิจกรรมได้

ซัมซุง จัดกิจกรรมค่ายออนไลน์ Samsung Innovation Campus – Advanced Coding 2022 เปิดรับสมัครวันนี้ - 9 พ.ย. 2565 2

ภาพรวมหลักสูตร

 1. ปรับพื้นฐานการเขียน Code ในภาษา Python
 2. Data Structure
 3. Control Flow และ Function
 4. พื้นฐาน Pandas, DataFrame, และ NumPy
 5. Data Science
 6. Data Visualization
 7. Data Reporting

คุณสมบัติของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน (โครงการฯ จะให้ความสำคัญกับนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 เป็นพิเศษ แต่นักเรียนชั้น ม.6 สามารถสมัครได้เช่นกัน) นักเรียนจากทุกแผนการเรียนสามารถเข้าร่วมได้ แต่เนื่องจากเนื้อหามีความซับซ้อน โครงการฯ แนะนำค่ายนี้ สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานการเขียนภาษา Python ที่ดี

ต้องมีคุณครูระดับชั้นมัธยม ที่สอนวิชาวิทยาการคำนวณ จำนวน 2 คน เป็นผู้ร่วมอำนวยการจัดกิจกรรม (โรงเรียนสามารถสมัครได้ หากคุณครูผู้ช่วยสอนไม่ได้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ แต่ทางโครงการฯ จะพิจารณาความพร้อมของโรงเรียนไม่เท่าเทียมกัน) และโรงเรียนต้องมีคอมพิวเตอร์ หรือ แล็ปท็อป ไม่ต่ำกว่า 20 เครื่อง (1 เครื่อง ต่อ นักเรียน 1 คน) พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับให้นักเรียนใช้ร่วมกิจกรรมค่ายแบบออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 • กรอกใบสมัครออนไลน์โดยสมัครในนามโรงเรียน และส่ง (Submit) ใบสมัครออนไลน์ ภายในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
 • คณะกรรมการโครงการฯ จะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 โรงเรียน โดยจะประกาศผลการคัดเลือกบน Facebook Page: Samsung Together for Tomorrow และทางอีเมลในใบสมัคร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
 • โรงเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องส่งชื่อนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน พร้อมโอนเงินประกันการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีตามที่ระบุในอีเมล ภายในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. (เงินจำนวนนี้ โครงการฯ จะคืนให้เต็มจำนวน เมื่อโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกำหนดการ)
 • โครงการฯ จะส่งอีเมลยืนยันสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมลที่ครูให้ไว้ ภายหลังได้รับข้อมูลรายชื่อนักเรียน และหลักฐานการโอนเงินประกันการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
 • หากผู้สมัครไม่ส่งรายชื่อนักเรียน และโอนเงินประกันการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. จะถือว่า สละสิทธิ์ และโครงการฯ จะให้สิทธิ์กับผู้มีรายชื่อสำรองตามลำดับ

เงื่อนไขการได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ

 1. คุณครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามกำหนดการ
 2. คุณครูส่งภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ ให้โครงการฯ อย่างน้อย 5 ภาพ

กำหนดการค่าย

(อบรม Live ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

25 พ.ย. 2565

09:00 – 09:10พิธีเปิดค่าย SIC Advanced Coding 2022
09:10 – 09:30Mini Talk หัวข้อ “บทบาทของ Data และ Technology จากมุมมองของผู้จ้าง”
09:30 – 12:00Intro to Python Programming
12:00 – 13:00พักเที่ยง
13:00 – 16:00Data Structure and Data Types

26 พ.ย. 2565

09:00 – 12:00Functions and Control Flow
12:00 – 13:00พักเที่ยง
13:00 – 16:00DataFrame, Pandas, and NumPy

27 พ.ย. 2565

09:00 – 12:00Data Science and Analytics
12:00 – 13:00พักเที่ยง
13:00 – 15:30Data Visualization and Reporting
15:30 – 16:00Mini Talk หัวข้อ “อนาคตของ Programmer สาย Data”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือผู้ประสานงานโครงการ คุณประดิษฐ์ ลีลานิมิต โทร 063-195-1595 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2565  Facebook : Samsung Together for Tomorrow

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่