ขอเชิญส่งผลงานประกวดโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 วันนี้ ถึง 17 มิถุนายน 2565
ขอเชิญส่งผลงานประกวดโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 วันนี้ ถึง 17 มิถุนายน 2565

ขอเชิญส่งผลงานประกวดโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 วันนี้ ถึง 17 มิถุนายน 2565

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญส่งผลงนเข้าร่วมประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างเครือข่าย เยาวชนและครู ในการจัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนและครู ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป  ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 มิถุนายน 2565

รางวัลโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022

โครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 รางวัล

รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2022

  • ทุนการศึกษา โครงงานละ 50,000 บาท
  • โล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

โครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 รางวัล

รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2022 – Best of Category

  1) Best of Physical Science (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ)  

  2) Best of Biological Science (สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

  3) Best of Applied Science (สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์)

  • ทุนการศึกษา โครงงานละ 50,000 บาท
  • โล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

โครงงานเยาวชน (รางวัลพิเศษ จากผู้สนับสนุน)

รางวัลพิเศษ Special Award

     คัดเลือกจากโครงงานที่มีความโดดเด่น สื่อสารน่าประทับใจและสาระของโครงงานฯ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล โดยของรางวัล Special Award ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัลนั้น ทั้งนี้ คำตัดสินของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล Special Award ถือเป็นที่สิ้นสุด

ครูผู้ส่งเสริมเยาวชน จำนวน 2 รางวัล

รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2022  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)       

รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2022  (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

  • ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน (การเรียนการสอน) คนละ 50,000 บาท
  • โล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
ขอเชิญส่งผลงานประกวดโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 วันนี้ ถึง 17 มิถุนายน 2565
ขอเชิญส่งผลงานประกวดโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 วันนี้ ถึง 17 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลด : รายละเอียดโครงการฯ
คู่มือการสมัคร : มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย / ครูวิทยาศาสตร์

 สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรอกข้อมูลการสมัครที่นี่ 

     1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

     2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     3. ครูวิทยาศาสตร์ผู้ส่งเสริมเยาวชน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
– 0 2577 9999 ต่อ 1790, 1745 (รักชนก, วรภร)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่