ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ศบศ. สพฐ. เริ่มอบรม 8 เมษายน 2566
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ศบศ. สพฐ. เริ่มอบรม 8 เมษายน 2566

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ศบศ. สพฐ. เริ่มอบรม 8 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บบินาร์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.) สพฐ. โครงการพัฒนาสมรรถนะ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บบินาร์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระบบ StreamYard ผ่านเฟซบุ๊ก กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ ศบศ. สพฐ. จำนวน 10 รอบ

โครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บบินาร์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

รับชมในระบบ StreamYard ผ่านเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ ศบศ. สพฐ. 

การดำเนินการจัดกิจกรรมเว็บบินาร์ จำนวน 10 รอบ 

ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ระยะเวลา 6 เดือน มีรายละเอียดดังนี้

  1.  ตอนที่ 1  วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566
  2.  ตอนที่ 2  วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566     
  3.  ตอนที่ 3  วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566      
  4.  ตอนที่ 4  วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566
  5.  ตอนที่ 5  วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
  6.  ตอนที่ 6  วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566
  7.  ตอนที่ 7  วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566
  8.  ตอนที่ 8  วันเสาร์ที่  5 สิงหาคม 2566
  9.  ตอนที่ 9  วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566
  10.  ตอนที่ 10 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566   

     เวลา 10.00 – 12.00 น.  (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

* ผู้เข้าร่วมร่วมเว็บบินาร์เข้าร่วมไลน์โอเพนแชทและไลน์ออฟฟิเชียลตามลิงก์ที่ปรากฏใน Google Forms

เพื่อรับการแจ้งเตือน ติดตามข้อมูลการเข้าร่วมเว็บบินาร์ และตอบข้อสักถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว

ลิงก์การเข้าร่วมกลุ่มไลน์โอเพนแชท : LINE OPENCHAT

ลิงก์การเข้าร่วมไลน์ออฟฟิเชียล :  https://lin.ee/7LkEwes 

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ศบศ. สพฐ. เริ่มอบรม 8 เมษายน 2566
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ศบศ. สพฐ. เริ่มอบรม 8 เมษายน 2566 3

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาที่จบเอกภาษาอังกฤษและไม่จบเอกภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับ e-Certificate (ประกาศนียบัตร) หลังจากเข้าร่วมโครงการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ศบศ. สพฐ. เริ่มอบรม 8 เมษายน 2566
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ศบศ. สพฐ. เริ่มอบรม 8 เมษายน 2566 4

1. เข้าร่วมเว็บบินาร์ และส่งผลชุดแบบฝึก practice test จำนวน 8 ครั้ง ได้รับ e-Certificate ระดับอัลตร้าพรีเมียม

          2. เข้าร่วมเว็บบินาร์ และส่งผลชุดแบบฝึก practice test จำนวน 7 ครั้ง ได้รับ e-Certificate ระดับพรีเมียม

          3. เข้าร่วมเว็บบินาร์ และส่งผลชุดแบบฝึก practice test จำนวน 6 ครั้ง ได้รับ e-Certificate ระดับทอง

          4. เข้าร่วมเว็บบินาร์ และส่งผลชุดแบบฝึก practice test จำนวน 5 ครั้ง ได้รับ e-Certificate ระดับเงิน

          5. เข้าร่วมเว็บบินาร์ และส่งผลชุดแบบฝึก practice test จำนวน 4 ครั้ง ได้รับ e-Certificate ระดับทองแดง

          6. เข้าร่วมเว็บบินาร์ แต่ส่งผลชุดแบบฝึก practice test น้อยกว่า 4 ครั้ง หรือไม่ส่งผลชุดแบบฝึก practice test เลย                    ได้รับ e-Certificate ระดับเข้าร่วม

หมายเหตุ   หลังการเว็บบินาร์เสร็จสิ้น จะมีการฝึกชุดแบบฝึก practice test และยืนยันผลการฝึกดังกล่าว       

                    ผ่าน Google Site ตามลิงก์ ดังแนบ ภายในเวลา 16.00 น. ในรอบเว็บบินาร์ตอนที่ 2 – 9

                    ลิงก์ Google Site : โครงการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (google.com)

รายละเอียดเพิ่มเติม :: กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ ศบศ. สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้มีผลบังคับใช้แล้ว สมาชิก กบข.ออมเพิ่มได้สูงสุด 30% ของเงินเดือน เริ่ม 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
บทความถัดไปดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่