ชวนครูมาเรียนรู้เรื่อง Learning Box กล่องการเรียนรู้ ช่วงสถานการณ์โควิด และการนำไปใช้ โดย Starfish Education
ชวนครูมาเรียนรู้เรื่อง Learning Box กล่องการเรียนรู้ ช่วงสถานการณ์โควิด และการนำไปใช้ โดย Starfish Education

ชวนครูมาเรียนรู้เรื่อง Learning Box กล่องการเรียนรู้ ช่วงสถานการณ์โควิด และการนำไปใช้ โดย Starfish Education

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box จึงถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเน้นให้เด็กเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเอง

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำทุกท่านมาเรียนรู้กับ Starfish Labz เกี่ยวกับ Learning box ซึ่งเป็นชุดการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบขึ้นมา ให้เหมาะกับวัยของผู้เรียน และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ ต้องออกแบบให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ หรือชุมชนของผู้เรียน และสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในรูปแบบการเรียนแบบ On-hand และ Online โดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ และปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ปกครองยังเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เช่น คอยดูแล ติดตาม จัดการเรียนรู้ร่วมกับลูกหลานช่วงที่อยู่บ้าน ร่วมประเมินผล ในแบบบันทึกทักษะในชุดการเรียน พร้อมทั้งการประเมินโดยใช้แอปพลิเคชัน Starfish Class ได้อีกด้วย

ในบทเรียนนี้ทุกท่านจะได้พบกับ 4 บทเรียนในการนำ Learning Box ไปใช้ในช่วงสถานการร์โควิด 19

ชวนครูมาเรียนรู้เรื่อง Learning Box กล่องการเรียนรู้ ช่วงสถานการณ์โควิด และการนำไปใช้ โดย Starfish Education
ชวนครูมาเรียนรู้เรื่อง Learning Box กล่องการเรียนรู้ ช่วงสถานการณ์โควิด และการนำไปใช้ โดย Starfish Education

-Learning Box คืออะไร

-Learning Box นำไปใช้อย่างไร

-การออกแบบ Learning Box

-การประเมินผล

เข้าเรียนคลิกที่นี่

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz คลิกที่นี่
สำหรับใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ สนใจบทความอื่นๆ ของ Starfish Labz ก็ติดตามได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com | Facebook Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่