อบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี Gamification for DQ รับเกียรติบัตรฟรี โดยคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี Gamification for DQ รับเกียรติบัตรฟรี โดยคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ลิงก์ลงทะเบียนอบรม 5 ภูมิภาคอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี Gamification for DQ รับเกียรติบัตรฟรี โดยคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ขอเชิญคุณครูรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการสร้างเกมมิฟิเคชันแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัลของผู้เรียน: Gami fication for DQ”

ลิงก์ลงทะเบียนอบรม 5 ภูมิภาค อบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี Gamification for DQ รับเกียรติบัตรฟรี โดยคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 3

ฟรี!! ค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม (ไม่มีค่าที่พัก) ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

  • เอกสารประกอบการอบรม
  • วุฒิบัตรอบรมรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
  • อาหารเที่ยง และอาหารว่างเช้า-บ่าย

ภายใต้โครงการอบรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้จากงานวิจัย ของ น.ส.วชิรพรรณ ทองวิจิตร นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี Gamification for DQ รับเกียรติบัตรฟรี โดยคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ลิงก์ลงทะเบียนอบรม 5 ภูมิภาค อบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี Gamification for DQ รับเกียรติบัตรฟรี โดยคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 4

ลิงก์ลงทะเบียนอบรม 5 ภูมิภาค

กรุงเทพฯ
วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม โรยัล ซิตี้
ลิงก์รับสมัคร https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeOhuSNh1e8KB…/viewform

ภาคเหนือ
วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม โรยัล เพนนินซูลา จ.เชียงใหม่
ลิงก์รับสมัคร https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdEl0wDCQDtoL…/viewform

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม โซเทลขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ลิงก์รับสมัคร https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfimP2JO7vTP8…/viewform

ภาคกลาง
วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม มีพรสวรรค์ จ.พิจิตร
ลิงก์รับสมัคร https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdVR56a5PAhIf…/viewform

ภาคใต้
วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ราวดี จ.นครศรีธรรมราช
ลิงก์รับสมัคร https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfK9kB…/viewform

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเข้าร่วมอบรมทางอีเมลของผู้สมัครและทางแฟนเพจ “การอบรม Gamification for DQ” https://www.facebook.com/GamiDQ/ ในวันจันทร์สัปดาห์เดียวกับวันอบรม เวลา 12.30 น. (วันที่ประกาศตามรายละเอียดในโปสเตอร์)

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ “การอบรม Gamification for DQ” https://www.facebook.com/GamiDQ/ นะคะ หรือ dqthailand01@gmail.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่