สัมมนาออนไลน์ ฟรี!! EdSociate Webinar ครั้งที่ 24 “New Year - New You” New ครู…สู่การเรียนรู้แบบ 'All New วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 รับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัมมนาออนไลน์ ฟรี!! EdSociate Webinar ครั้งที่ 24 “New Year - New You” New ครู…สู่การเรียนรู้แบบ 'All New วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 รับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิงก์แบบทดสอบ รับเกียรติบัตรสัมมนาออนไลน์ ฟรี!! EdSociate Webinar ครั้งที่ 24 “New Year – New You” New ครู…สู่การเรียนรู้แบบ ‘All New วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 รับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัมมนาออนไลน์ ฟรี!! ได้รับ E-Certificate ขอเชิญคณาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม EdSociate Webinar ครั้งที่ 24 หัวข้อ “New Year – New You” New ครู…สู่การเรียนรู้แบบ ‘All New’ วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. (จำกัด 1000 ที่นั่ง สำหรับ Zoom หมดเขตวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.)

รายละเอียดหัวข้อ Webinar
– เปิดมิติใหม่ 2024 โลกแห่งการเรียนรู้ที่ครูทำได้
– DIY Classroom Makeover เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็น Maker Space
– พาผู้เรียนออกจาก Comfort Zone สู่ Learning Zone ด้วยโปรเจ็ค DIY

Zoom Webinar นี้สำหรับครู-อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากรโดย
🔸รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🔸รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🔸อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต
สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลิงก์แบบทดสอบ รับเกียรติบัตรสัมมนาออนไลน์ ฟรี!! EdSociate Webinar ครั้งที่ 24 “New Year - New You” New ครู…สู่การเรียนรู้แบบ 'All New วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 รับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

สัมมนาออนไลน์ ฟรี!! EdSociate Webinar ครั้งที่ 24 “New Year - New You” New ครู…สู่การเรียนรู้แบบ 'All New วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 รับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลิงก์แบบทดสอบ รับเกียรติบัตรสัมมนาออนไลน์ ฟรี!! EdSociate Webinar ครั้งที่ 24 “New Year - New You” New ครู…สู่การเรียนรู้แบบ 'All New วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 รับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่ลิงก์ https://cmu.to/HandoutWebinar24

ทุกท่านสามารถร่วมทำแบบทดสอบเพื่อร่วมรับใบประกาศนียบัตร (Certificate) ผ่านระบบ CMU MOOC ได้ที่
*** ประกาศนียบัตรจะได้รับภายหลังจากการทำแบบทดสอบเรียบร้อยภายใน 1-3 วันทำการ ***

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : EdSociate

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่