แบบทดสอบหลังอบรมออนไลน์ EdSociate Webinar ครั้งที่ 15 สอนศิษย์ให้คิดสูง Computational & Higher-Order Thinking ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบทดสอบหลังอบรมออนไลน์ EdSociate Webinar ครั้งที่ 15 สอนศิษย์ให้คิดสูง Computational & Higher-Order Thinking ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบทดสอบหลังอบรมออนไลน์ EdSociate Webinar ครั้งที่ 15 สอนศิษย์ให้คิดสูง Computational & Higher-Order Thinking ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วม EdSociate Webinar ครั้งที่ 15 “สอนศิษย์ให้คิดสูง” Computational & Higher-Order Thinking วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. Zoom Webinar นี้สำหรับครู-อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยถอดบทเรียนจากวิทยากรจากเพจ EdSociate

เชิญชวนทุกท่านตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจจากงานสัมมนาในครั้งนี้ คลิกที่ https://bit.ly/survey15th เพื่อทางคณะผู้จัดฯ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดสัมมนาหรือกิจกรรมในครั้งถัดไป แบบสอบถามจะปิดรับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. ครับ

รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร
สอนศิษย์ให้คิดสูง Computational & Higher-Order Thinking : การเรียนรู้แบบ Computational & Higher-Order Thinking สู่สมรรถนะและทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต, กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เกิด Higher-Order Thinking และได้คุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียน, การใช้ Coding เพื่อสร้าง Computational Thinking ในตัวผู้เรียน (เด็กและผู้ใหญ่), Computational Thinking ช่วยทำให้ชีวิต Non-programmers ง่ายขึ้นได้ไหม?

วัตถุประสงค์

Webinar Series ของโครงการนวัตกรรมการศึกษา EdSociate มุ่งหวังจะสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้สำสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอน โดยนำ เสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากเทคนิค และเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

ชั่วโมงวิดีโอรวม : 2 ชั่วโมง
ชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ : 1 ชั่วโมง / สัปดาห์

รายละเอียด Webinar

  • Topic 1: การเรียนรู้แบบ Computational & Higher-Order Thinking สู่สมรรถนะและทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต
  • Topic 2: กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เกิด Higher-Order Thinking และได้คุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียน
  • Topic 3: การใช้ Coding เพื่อสร้าง Computational Thinking ในตัวผู้เรียน (เด็กและผู้ใหญ่)
  • Topic 4: Computational Thinking ช่วยทำให้ชีวิต Non-programmers ง่ายขึ้นได้ไหม?

กิจกรรมในรายวิชา การวัดผลและประเมินผล/เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร
แบบทดสอบก่อนเรียน 0 % แบบทดสอบระหว่างเรียน 0 %
กิจกรรม ส่งงาน 0 % แบบทดสอบหลังเรียน 100 %

แบบทดสอบหลังอบรมออนไลน์ EdSociate Webinar ครั้งที่ 15 สอนศิษย์ให้คิดสูง Computational & Higher-Order Thinking ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าอบรมย้อนหลังที่ EdSociate
ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม EdSociate Webinar ครั้งที่ 15 ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/handout15th

วิธีการเข้าระบบทำแบบทดสอบและรับเกียรติบัตร

แบบทดสอบหลังอบรมออนไลน์ EdSociate Webinar ครั้งที่ 15 สอนศิษย์ให้คิดสูง Computational & Higher-Order Thinking ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบทดสอบหลังอบรมออนไลน์ EdSociate Webinar ครั้งที่ 15 สอนศิษย์ให้คิดสูง Computational & Higher-Order Thinking ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบทดสอบหลังอบรมออนไลน์ EdSociate Webinar ครั้งที่ 15 สอนศิษย์ให้คิดสูง Computational & Higher-Order Thinking ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) จำนวน 10 ข้อ โดยทั้ง 10 ข้อนี้ คิดเป็น 100% ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบให้ได้เกิน 70% ถึงจะผ่านเกณฑ์ ได้รับใบประกาศจากระบบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบหลังอบรมออนไลน์ EdSociate Webinar ครั้งที่ 15 สอนศิษย์ให้คิดสูง Computational & Higher-Order Thinking ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับเกียรติบัตรภายใน 24 ชั่วโมง หรือดาวน์โหลดได้ที่ CMU MOOC

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ที่ LINE Official Account: @cmulifelong

รายละเอียดเพิ่มเติม : EdSociate

บทความก่อนหน้านี้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว
บทความถัดไปการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2565 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน  – 31 ตุลาคม 2565 โดยสโมสรไลออนส์ ร่วมกับ สพฐ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่