อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร Coding for All - ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล รับเกียรติบัตรจาก สสวท.และThai MOOC
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร Coding for All - ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล รับเกียรติบัตรจาก สสวท.และThai MOOC

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร Coding for All – ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล รับเกียรติบัตรจาก สสวท.และThai MOOC

สสวท. ร่วมกับ Thai MOOC เชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ “Coding for All – ฉลาด คิด พิชิต ยุคดิจิทัล” โดยคณะผู้สอนจากสถาบันชั้นนำทางการศึกษาของประเทศ

คำอธิบายรายวิชา

วิชา “Coding for All – ฉลาด คิด พิชิต ยุคดิจิทัล” เนื้อหาประกอบด้วย การจัดลำดับวิธีคิดในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการทำงานและใช้ชีวิตประจำวัน การมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูล การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี และการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์

  • จัดลำดับความคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
  • ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลที่มีอยู่รอบตัวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย
  • รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนใช้งานได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร Coding for All - ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล รับเกียรติบัตรจาก สสวท.และThai MOOC

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร Coding for All - ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล รับเกียรติบัตรจาก สสวท.และThai MOOC
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร Coding for All – ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล รับเกียรติบัตรจาก สสวท.และThai MOOC

ติดต่อและสอบถามเกี่ยวกับรายวิชา
อ.ดร.จีระพร สังขเวทัย (csant@ipst.ac.th)
อ.ศิวกรณ์ มาลากุล (smala@ipst.ac.th)

ขอบคุณที่มา :: Facebook IPST Thailand

บทความก่อนหน้านี้“ตรีนุช” ถกบอร์ดคุรุสภาวางแผนทดสอบตั๋วครูไร้กระดาษ
บทความถัดไปสรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่