คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายสาขาให้เลือก เรียนจบรับใบประกาศทันที!!
คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายสาขาให้เลือก เรียนจบรับใบประกาศทันที!!

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CHULA MOOC หลายสาขาให้เลือก เรียนจบรับใบประกาศทันที!!

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำสำหรับทุกท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC (Massive Open Online Courses) เรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลาสำหรับประชาชนทั่วไป และประชาคมจุฬาฯ สอนโดยคณาจารย์จากจุฬาฯ ประกอบด้วยคอร์สเรียนที่เป็นความรู้พื้นฐานจำเป็นสำหรับการทำงาน และทักษะในการดำรงชีวิต เพื่อฝึกทักษะทางความคิด ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผู้เรียนจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ Certificate of Completion เมื่อเข้าร่วมเรียนผ่านเกณฑ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

ตัวอย่างคอร์สที่กำลังเปิดเรียน

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายสาขาให้เลือก เรียนจบรับใบประกาศทันที!!
คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายสาขาให้เลือก เรียนจบรับใบประกาศทันที!!

คอร์สเรียนสำหรับประชาชนทั่วไป

แบ่งเป็น 5 หมวดสาขาวิชา ได้แก่ ภาษา เทคโนโลยี การจัดการศิลปะ การพัฒนาตนเอง และสุขภาพ ซึ่งในแต่ละเดือน CHU LA MOOC จะเปิดคอร์สเรียนสลับกันในแต่ละหมวด เพื่อให้มีความหลากหลายในการเรียนรู้ 

  • พิเศษพบกับความรู้น่าสนใจในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ระบาด “พร้อมรบ พร้อมรับกับสถานการณ์ COVID-19”
  • หัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
  • ยาน่ารู้: การใช้ยาเทคนิคพิเศษ
  • สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน Health in Global Warming
  • เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: What (Love) is in the air ?
  • ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม
  • สัญญาจ้างก่อสร้าง: หลักการและการจัดการ
  • สืบสานสาระมหาชาติ (คำหลวง)
  • Survival Thai
  • Thai on campus

วิธีการเข้าเรียน CHULA MOOC

1. เข้าเว็บไซต์ mooc.chula.ac.th

เข้าเว็บไซต์ mooc.chula.ac.th
เข้าเว็บไซต์ mooc.chula.ac.th

2. วิชาที่สามารถลงทะเบียนได้อยู่ที่เมนู ‘คอร์สใหม่’ และ ‘คอร์สที่เปิดอยู่’

3. คลิกเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน

4.เมื่อเข้าสู่หน้ารายวิชา จะปรากฏข้อมูลของรายวิชาที่เลือก

5.ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา โดยเฉพาะเกณฑ์การประเมินและสิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนเริ่มเรียน

6.ในกรณียังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ให้คลิก ‘ลงทะเบียนเรียน’ เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน

7.ในกรณีที่ลงทะเบียนไว้แล้ว เลือกรุ่นที่ผู้เรียนลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าเรียนรายวิชานั้น

8. เมื่อเข้าสู่รายวิชา ผู้เรียนจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook

9. คลิกที่ ‘ดำเนินการต่อ’ หรือ ‘Continue as’ (ชื่อตามบัญชี Facebook)

10. หากเข้าระบบครั้งแรก ต้องลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลส่วนตัว (หากเคยลงทะเบียนแล้วจะสามารถ Enroll ได้เลย)

11. หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ คลิก ‘Enroll’

12. กรณีลงทะเบียนในวันที่ยังไม่เปิดให้เรียน จะตรวจสอบได้โดยจะปรากฏหน้าต่างดังนี้ ปรากฏข้อความแสดงว่าการลงทะเบียนสำเร็จ และ แสดงวันที่เริ่มเรียนได้

13. กรณีลงทะเบียนในวันที่เปิดให้เรียนแล้ว จะตรวจสอบได้โดย หน้าวิชาจะปรากฏ Course Progress , ชื่อผู้เรียน และ ปุ่มคลิกเข้าสู่ Group รายวิชา

14. เมื่อต้องการกลับไปเว็บไซต์ mooc.chula.ac.th ให้คลิกที่ CHU LA MOOCHow To

15. สามารถตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียนสำเร็จได้ตามขั้นตอนนี้

ตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียนสำเร็จ
ตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียนสำเร็จ

เข้าเรียนคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่