สพฐ.รับสมัครอบรมออนไลน์ฟรี Active Teacher for PISA 2025 รับเกียรติบัตร สพฐ. รับสมัคร 22-24 เมษายน 2566

ครูอาชีพขอประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่านของผู้เรียนด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หลักสูตร Active Teacher for PISA2025 ระยะที่ 1 ผ่านระบบ PISA E-Learning

ระยะเวลาการสมัครระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2566

เป็นโครงการที่เหมาะกับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ต้องการนำองค์ความรู้จากงานวิจัย PISA ไปใช้ประโยชน์ในระดับชั้นเรียน

สพฐ.รับสมัครอบรมออนไลน์ฟรี Active Teacher for PISA 2025 รับเกียรติบัตร สพฐ. รับสมัคร 22-24 เมษายน 2566
สพฐ.รับสมัครอบรมออนไลน์ฟรี Active Teacher for PISA 2025 รับเกียรติบัตร สพฐ. รับสมัคร 22-24 เมษายน 2566 3

ทำไมครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถร่วมเรียนรู้แนวทางการพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่านของผู้เรียนจาก PISA?

ดังนั้น ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่านของผู้เรียนด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ระยะที่ ๑ ผ่านระบบ PISA E-Learning จะเรียนรู้โดเมนความฉลาดรู้ด้านการอ่านเป็นอันดับแรก หลังจากนั้น สามารถที่เข้าไปเรียนรู้โดเมนความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ทั้งหมด แบบไม่มีเงื่อนไข

สามารถศึกษากรอบแนวคิดความฉลาดรู้ด้านการอ่านของ PISA ได้ตาม link ด้านล่างนี้
https://pisathailand.ipst.ac.th/about-pisa/reading-literacy/

สพฐ.รับสมัครอบรมออนไลน์ฟรี Active Teacher for PISA 2025 รับเกียรติบัตร สพฐ. รับสมัคร 22-24 เมษายน 2566 4

ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ตาม QR code ด้านล่าง หรือ PISA Center OBEC ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2885808

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่