ลงทะเบียนฟรี !! 4 หลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสำหรับครูผู้สอน เริ่มเรียน 18 เม.ย.-24 พ.ค.63
ลงทะเบียนฟรี !! 4 หลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสำหรับครูผู้สอน เริ่มเรียน 18 เม.ย.-24 พ.ค.63

ลงทะเบียนฟรี !! 4 หลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสำหรับครูผู้สอน เริ่มเรียน 18 เม.ย.-24 พ.ค.63

หลักสูตรชุดการฝึกอบรมออนไลน์นี้เป็นหลักสูตรสำหรับการเตรียมความพร้อมครู ผู้สอนเพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสื่อการสอนและ สามารถจัดการเรียนรู้ทางไกลได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศาสตร์การสอน (Pedagogical knowledge)และความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technological knowledge) เพื่อให้ครู สามารถนำทักษะไปบูรณาการกับสาระวิชา (Content knowledge) ของตนเองให้เกิด เป็นการผสานความรู้ทั้งด้านการสอนและการใช้เทคโนโลยีได้อย่างลงตัว (TPACK) 


ลงทะเบียนฟรี !! 4 หลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสำหรับครูผู้สอน เริ่มเรียน 18 เม.ย.-24 พ.ค.63
ลงทะเบียนฟรี !! 4 หลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสำหรับครูผู้สอน เริ่มเรียน 18 เม.ย.-24 พ.ค.63 3

1. ทักษะพื้นฐานการใช้งานบน iPad 
2. ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้
3. ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้
4. แอปพลิเคชั่นการศึกษาประจำสัปดาห์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครด้วยการสแกน QR Code

ลงทะเบียนฟรี !! 4 หลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสำหรับครูผู้สอน เริ่มเรียน 18 เม.ย.-24 พ.ค.63
ลงทะเบียนฟรี !! 4 หลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสำหรับครูผู้สอน เริ่มเรียน 18 เม.ย.-24 พ.ค.63 4

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม theducation@group.apple.com

ขอบคุณที่มา : EDUCA

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่