มาแล้ว!! โครงการแบ่งปันการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญ
มาแล้ว!! โครงการแบ่งปันการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญ "ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ ปีที่ 2" ส่งผลงานภายใน 30 กันยายน 2567

มาแล้ว!! โครงการแบ่งปันการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญ “ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ ปีที่ 2” ส่งผลงานภายใน 30 กันยายน 2567

แผนการจัดการเรียนรู้เพียงหนึ่งแผนฯ❗ ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูได้ทั่วไทย
คุณครูท่านไหนคิดว่าแผนการจัดการเรียนรู้ของตัวเองดี อย่าเก็บไว้คนเดียว❗ มาร่วมแชร์แผนฯ นั้นไปกับเรา

🎯โครงการแบ่งปันการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญ “ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ” ปีที่ 2

เปิดให้คุณครูทั่วไทยร่วมแบ่งปันแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สอนแล้วได้ผลจริง ไม่ลอกเลียนแบบ และละเมิดลิขสิทธิ์
100 แผนฯ แรกที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

📌 ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2567 – 30 กันยายน 2567
📌 ประกาศผล 6 ธันวาคม 2567

💫เกณฑ์และข้อกำหนดในการจัดส่งแผนฯ

1️⃣แผนฯ มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2️⃣เป็นแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อนำไปสู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ส่งผลงานเป็นรายบุคคลเท่านั้น (ไม่รับเป็นทีม)
3️⃣เป็นกิจกรรมที่ใช้สอนได้จริง มีบันทึกหลังการสอน
4️⃣เป็นแผนฯ รายเรื่อง ระยะเวลาการสอนไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง/คาบ และไม่เกิน 4 ชั่วโมง/คาบ
5️⃣วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับเป้าหมาย และกิจกรรมการเรียนรู้ และบรรลุสมรรถนะสำคัญตามที่กำหนด
6️⃣ครูผู้สอน 1 ท่าน ส่งแผนฯ ได้ไม่เกิน 1 แผนฯ เท่านั้น
7️⃣เป็นแผนฯ ที่พัฒนา สร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น

กลุ่มสาระ ฯ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ

จุดเด่นของแผนการจัดการการเรียนรู้

การเขียนเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
กิจกรรมการเรียนรู้เป็น Active Learning ที่สมบูรณ์
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลครบถ้วนตามเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
กิจกรรมที่ออกแบบสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
สื่อและแหล่งการเรียนรู้สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย

มาแล้ว!! โครงการแบ่งปันการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญ “ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ ปีที่ 2” ส่งผลงานภายใน 30 กันยายน 2567

มาแล้ว!! โครงการแบ่งปันการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญ "ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ ปีที่ 2" ส่งผลงานภายใน 30 กันยายน 2567

100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ – ดูไอเดีย 100 แผนฯจากปีที่ 1 (aksorn.com)

✨หมายเหตุ
🚨ศึกษาเกณฑ์และข้อกำหนดในการจัดส่งแผนฯ ฉบับเต็มได้ที่ https://www.aksorn.com/100LessonPlan
🚨ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการชี้แจง
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษ
โทร. 097-281-9905 / 086-341-8002

ที่มา : Facebook อักษรเจริญทัศน์ อจท.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่