สภาการศึกษาจัดเสวนาออนไลน์ OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 3 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย : บริบทจากอดีตสู่อนาคต รับเกียรติบัตรฟรี!! 8 เมษายน 2564 เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป
สภาการศึกษาจัดเสวนาออนไลน์ OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 3 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย : บริบทจากอดีตสู่อนาคต รับเกียรติบัตรฟรี!! 8 เมษายน 2564 เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป

สภาการศึกษาจัดเสวนาออนไลน์ OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 3 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย : บริบทจากอดีตสู่อนาคต รับเกียรติบัตรฟรี!! 8 เมษายน 2564 เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป

กลับมาอีกครั้งกับ OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 3 งานเสวนาออนไลน์ฟรี มีใบ Cer. งานเสวนาประเด็น 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย : บริบทจากอดีตสู่อนาคต ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.40-​16.45 น.

สามารถชมผ่าน Live ทาง Facebook และ Youtube ของ OEC News สภาการศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุมที่ทำแบบประเมิน จะได้รับใบประกาศนียบัตร จากเลขาธิการ​สภา​การศึกษา
โดยส่งไปทางอีเมลของท่าน

***การคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
มาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอในการพัฒนาการศึกษาไทยร่วมกันค่ะ

สภาการศึกษาจัดเสวนาออนไลน์ OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 3 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย : บริบทจากอดีตสู่อนาคต รับเกียรติบัตรฟรี!!
สภาการศึกษาจัดเสวนาออนไลน์ OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 3 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย : บริบทจากอดีตสู่อนาคต รับเกียรติบัตรฟรี!!

สามารถชมผ่าน Live ทาง Facebook และ Youtube ของ OEC News สภาการศึกษา

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.40-​16.45 น.

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ทำแบบประเมิน จะได้รับใบประกาศนียบัตร จากเลขาธิการ​สภา​การศึกษาโดยส่งไปทางอีเมลของท่าน **การคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา**

ที่มา และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ OEC News สภาการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่