แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญ
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญ "1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ" (MAY DAY) ประจำปี 2567 ผ่าน 75% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญ “1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ” (MAY DAY) ประจำปี 2567 ผ่าน 75% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญ “1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ” (MAY DAY) ประจำปี 2567
ผู้ใช้แรงงานถือเป็นฝ่ายผลิตที่สำคัญในการผลักดัน ช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในต่างประเทศนั้นมีวันแรงงานมานานแล้ว โดยเรียกว่า วันเมย์เดย์ (May Day) ขณะที่ประเทศไทยนั้น ทราบกันดีว่า วันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี มาทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเรียนรู้ในวันสำคัญนี้กันค่ะ

แหล่งข้อมูล  
1) https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/878559
2) https://hilight.kapook.com/view/23219

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ

**วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ในวันสำคัญของโลก และวันสำคัญของประเทศไทย

*** ทำคะแนนได้ 75% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมลที่แจ้งไว้ ***

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญ "1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ" (MAY DAY) ประจำปี 2567 ผ่าน 75% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2

หากไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อ : ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032 681960

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่