ป.ป.ช. เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ส่งผลงานถึง 5 เมษายน 2567

ป.ป.ช. เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ”หวังปลูกฝังให้เยาวชนมีกระบวนการความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริต คอร์รัปชัน

คุณสมบัติ: น้องๆ มัธยมศึกษาจากสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ส่งผลงานถึง 5 เมษายน 2567
ป.ป.ช. เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ส่งผลงานถึง 5 เมษายน 2567 2

น้องๆ ที่สนใจ สามารถส่งประกวดได้ที่: aced.onacc@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2567

ประกาศผลการประกวด ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20231214131932?

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่