เรียนออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ไมโครซอฟท์เวิร์ด โปรแกรมประมวลผลคำเพื่องานเอกสาร โดยไมโครซอฟท์ และ ThaiMOOC
เรียนออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ไมโครซอฟท์เวิร์ด โปรแกรมประมวลผลคำเพื่องานเอกสาร โดยไมโครซอฟท์ และ ThaiMOOC

เรียนออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ไมโครซอฟท์เวิร์ด โปรแกรมประมวลผลคำเพื่องานเอกสาร โดยไมโครซอฟท์ และ ThaiMOOC

เรียนออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ไมโครซอฟท์เวิร์ด โปรแกรมประมวลผลคำเพื่องานเอกสาร โดยไมโครซอฟท์ และ ThaiMOOC
เรียนออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ไมโครซอฟท์ เวิร์ด โปรแกรม ประมวลผลคำ เพื่องานเอกสาร โดยไมโครซอฟท์ และ ThaiMOOC

ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำหลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี รายวิชา MICROSOFT002 ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (โปรแกรมประมวลผลคำเพื่องานเอกสาร) | Microsoft Word เป็นรายวิชาที่  Thai MOOC Platform ได้รับความร่วมมือจาก Microsoft  Thailand ร่วมแบ่งปันเนื้อหา Content ที่น่าสนใจ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงของ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาที่อัดแน่น ต่อเนื่องจากในคลิปวิดีโอ ซึ่งมีบทบรรยายประกอบฝังไว้ในวิดีโอสื่อแล้ว

การวัดผลในรายวิชา จาก วัดผลประมวลความรู้หลังเรียน (Post-Test) เก็บ 100%

คำอธิบายรายวิชา

จัดทำรูปแบบเอกสารให้เหมาะสมกับประเภทงานที่ต้องการ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 19 นาที)

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบหลังเรียน 

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เรียนออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ไมโครซอฟท์เวิร์ด โปรแกรมประมวลผลคำเพื่องานเอกสาร โดยไมโครซอฟท์ และ ThaiMOOC
เรียนออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ไมโครซอฟท์ เวิร์ด โปรแกรมประมวล ผลคำเพื่องาน เอกสาร โดยไมโครซอฟท์ และ ThaiMOOC

เข้าเรียนคลิกที่นี่

ขอบคุณ : https://lms.thaimooc.org

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่