กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น สมัครภายใน 31 สิงหาคม 2565
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น สมัครภายใน 31 สิงหาคม 2565

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น ระดับต้น (Beginner) รอบการรับสมัครประจำปี 2565 สมัครภายใน 31 สิงหาคม 2565

ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดเปิดรับสมัครโรงเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล(Eco-school)ระดับต้น (รอบการสมัครปี 2565) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ecoschool.deqp.go.th

เกี่ยวกับโครงการ

โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) เป็นการทำงานด้านการส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน ที่ต่อยอดมาจาก โครงการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด (พ.ศ.2538-2548) ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด โดยมีศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเกิดขึ้นทั้งสิ้น 63 ศูนย์ ใน 53 จังหวัด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น สมัครภายใน 31 สิงหาคม 2565
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น สมัครภายใน 31 สิงหาคม 2565
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น สมัครภายใน 31 สิงหาคม 2565
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น สมัครภายใน 31 สิงหาคม 2565

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ecoschool.deqp.go.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่