โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ 4 หลักสูตร ผ่านร้อยละ 90 รับเกียรติบัตรทางออนไลน์
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ 4 หลักสูตร ผ่านร้อยละ 90 รับเกียรติบัตรทางออนไลน์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย 4 หลักสูตร ผ่านร้อยละ 90 รับเกียรติบัตรทางออนไลน์

ผ่านเกณฑ์รอติดตามเกียรติบัตร หน้าเฟสบุ้ค ภรทิพย์ สิ่งที่รัก และ เพจ ภาษาไทย ม.5 ครูภรทิพย์ สิ่งที่รัก ภว.

ชุดที่ 1 “การใช้คำให้ถูกต้องตรงตามความหมาย”

ชุดที่ 1 “การใช้คำให้ถูกต้องตรงตามความหมาย”
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย 4 หลักสูตร ผ่านร้อยละ 90 รับเกียรติบัตรทางออนไลน์ 5

เข้าทำแบบทดสอบ การใช้คำให้ถูกต้องตรงตามความหมาย

ชุดที่ 2 “ภาษากับวัฒนธรรม”

ชุดที่ 2 “ภาษากับวัฒนธรรม”
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย 4 หลักสูตร ผ่านร้อยละ 90 รับเกียรติบัตรทางออนไลน์ 6

เข้าทำแบบทดสอบ ภาษากับวัฒนธรรม

ชุดที่ 3 “รอบรู้มหาเวสสันดรชาดก”

ชุดที่ 2 “ภาษากับวัฒนธรรม”
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย 4 หลักสูตร ผ่านร้อยละ 90 รับเกียรติบัตรทางออนไลน์ 7

เข้าทำแบบทดสอบ รอบรู้มหาเวสสันดรชาดก

ชุดที่ 4 “อาหารพื้นเเมืองท้องถิ่นภูเก็ต”

ชุดที่ 4 "อาหารพื้นเเมืองท้องถิ่นภูเก็ต"
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย 4 หลักสูตร ผ่านร้อยละ 90 รับเกียรติบัตรทางออนไลน์ 8

เข้าทำแบบทดสอบ อาหารพื้นเเมืองท้องถิ่นภูเก็ต

ขอบคุณที่มา : เพจ ภาษาไทย ม.5 ครูภรทิพย์ สิ่งที่รัก ภว.โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่