การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ (รุ่นที่ 4) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566
การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ (รุ่นที่ 4) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566

การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ (รุ่นที่ 4) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน ต้นแบบ สหกรณ์โรงเรียน Best of the Best โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการงานสหกรณ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนได้อย่างครบวงจรสามารถขยายผลได้อย่างยั่งยืน รายละเอียดตังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนให้ได้ครบทุกโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนในสังกัดที่ได้ดำเนินกิจกรรมสหกรณ์อยู่แล้วสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ชุมชนและเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัตเลือก รายละเอียดตังสิ่งที่ส่งมาด้วย ไปยังโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเพื่อจัดส่งเอกสาร และดำเนินการคัตเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งเอกสารของโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตังกล่าว เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียน ต้นแบบ สหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ (รุ่นที่ ๔ ) ไปยัง

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน อาคาร สพฐ.๒ ชั้น ๓ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ (รุ่นที่ 4) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566
การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ (รุ่นที่ 4) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 3

ที่มา :: สหกรณ์โรงเรียน สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่