ขอเชิญเรียนออนไลน์ หลักสูตร
ขอเชิญเรียนออนไลน์ หลักสูตร "โควิด-19 และ ระบาดวิทยา" รับเกียรติบัตรฟรี!!

ขอเชิญเรียนออนไลน์ หลักสูตร “โควิด-19 และ ระบาดวิทยา” รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทเรียนโดย ศาสตราจารย์ นพ. ยง ภู่วรวรรณ และ รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ จัดทำโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เป้าหมายผู้เรียนอยู่ที่ นักเรียน ประชาชนทั่วไป จะได้เรียนรู้ จากแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง ที่เน้นทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับ ไวรัสและโรคโควิด 19 และ ระบาดวิทยาเบื้องต้น อีกทั้งขณะนี้ นักเรียนมีแนวโน้มที่ต้องอยู่บ้านมากขึ้น และต้องหยุด หรือสลับกันไปโรงเรียน และ เมื่อนักเรียนต้องอยู่ที่บ้าน บทเรียนออนไลน์นี้จึงเป็นส่วนหนึ่ง ช่วยให้นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าถึงความรู้ และสามารถเรียนแบบลดระยะห่างทางสังคม และป้องกันการแพร่ระบาด การเรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่นักเรียนไทยกำลังปรับตัว การสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบออนไลน์ กำลังได้รับความสนใจ เนื้อหาและความรู้เกี่ยวกับไวรัสและโรคโควิด 19 พร้อมเรื่องระบาดวิทยา เป็นหลักสูตรใช้การเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนได้ เนื้อหาวิชาการในเรื่องนี้ ทั่วโลกกำลังสนใจ จะเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเรียน เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้กับตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อต่อสู้กับโรคโควิด 19 ต่อไป

บทเรียนนี้ มี 8 บท หนึ่งบทมี 4-6 ตอน ถ่ายทอดความรู้เป็นตอน ๆ โดยทำในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ผสมกับ เนื้อหาความรู้ และมีแบบทดสอบ เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ โครงการนี้จัดทำโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ประชาชนทั่วไป เพื่อการเรียนรู้วิชาการที่มีประโยชน์ต่อสังคม

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญเรียนออนไลน์ หลักสูตร "โควิด-19 และ ระบาดวิทยา" รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2

เข้าเรียนคลิกที่นี่

ปล.ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการดาวน์โหลดเกียรติบัตรนะครับ

ขอบคุณที่มา : Facebook ยืน ภู่วรวรรณ https://learningcovid.ku.ac.th/

21 ความคิดเห็น

  1. รุ้ทันโลกป้องกันตัวเอง และสามารถช่วยเหลือแนะนำผุ่อื่นได้

  2. ดาวน์โหลดเกียรติบัตรยังไงคะ สอบเสร็จแล้วดาวน์โหลดไม่ได้ค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่