ลิงก์โหลดเกียรติบัตร จาก สมศ. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 โดย สมศ.
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร จาก สมศ. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 โดย สมศ.

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร จาก สมศ. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 โดย สมศ.

โครงการ : ส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร จาก สมศ. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดย สมศ.
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร จาก สมศ. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 โดย สมศ. 4

ประเภทสถานศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่จัดโครงการ : 17 ธันวาคม 2565 | เวลา 09.00 – 12.00 น.

รูปแบบ : รับชมออนไลน์ผ่าน Facebook Live เพจ สมศ. คลิกที่นี่

ไฟล์นำเสนอ https://bit.ly/3HHISLU

ดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ : โครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร จาก สมศ. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 โดย สมศ.
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร จาก สมศ. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 โดย สมศ. 5

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

1. ตรวจสอบรายชื่อ โดยค้นหา “ชื่อ” หรือ “นามสกุล”

2. ตรวจสอบลำดับ ที่ปรากฏตรงกับ “ชื่อ-นามสกุล”

3. เลือก “Folder” ในลำดับที่ต้องการดาวน์โหลด

4. ดาวน์โหลดไฟล์ “เกียรติบัตร” ตามรายชื่อที่ปรากฏได้เลย

คู่มือแบบละเอียด : https://bit.ly/3BrjNkj

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ตอบแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ และมีรายชื่อปรากฏในแบบฟอร์ม เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PPRDS@onesqa.or.th

การดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร จาก สมศ. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 โดย สมศ. 6

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทสถานศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17 ธันวาคม 2565 | เวลา 09.00 – 12.00 น.

ขอบคุณที่มา : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่