แบบทดสอบออนไลน์ โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง รับเกียรติบัตรทาง e-mail โดย โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
แบบทดสอบออนไลน์ โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง รับเกียรติบัตรทาง e-mail โดย โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

แบบทดสอบออนไลน์ โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง รับเกียรติบัตรทาง e-mail โดย โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

รับเกียรติบัตร ร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและทำแบบทดสอบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันสำคัญของไทย วันลอยกระทงเป็นเทศกาลสำคัญในประเทศไทย ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีความหมาย ในทุก ๆ ปีวันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรดติไทย วันลอยกระทง 2565 นี้จะตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน ตามประเพณีไทย คนไทยจะนำกระทงที่ทำเองลงในแม่น้ำในวันลอยกระทง เพื่อแสดงความปรารถนาและพรของตน

ประเพณีลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐานระบุว่าเริ่มต้นแต่เมื่อได แต่ชาวไทยเชื่อว่า ประเพณีลอยกระทงนี้ ได้สืบต่อกันมายาวนานแล้ว ประเพณีลอยกระทงนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา สำหรับประเทศไทย ประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป ซึ่งประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง

จัดทำโดย : โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง รับเกียรติบัตรทาง e-mail โดย โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
แบบทดสอบออนไลน์ โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง รับเกียรติบัตรทาง e-mail โดย โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่