ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ​โครงการสัมมนาสังคมศึกษา บูรณาการรายวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมรับเกียรติบัตร วันที่ 9 กันยายน 2564 จัดโดย มจร. วิทยาเขตสุรินทร์
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ​โครงการสัมมนาสังคมศึกษา บูรณาการรายวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมรับเกียรติบัตร วันที่ 9 กันยายน 2564 จัดโดย มจร. วิทยาเขตสุรินทร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ​โครงการสัมมนาสังคมศึกษา บูรณาการรายวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมรับเกียรติบัตร วันที่ 9 กันยายน 2564 จัดโดย มจร. วิทยาเขตสุรินทร์

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา​โครงการสัมมนาสังคมศึกษา บูรณาการรายวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมรับเกียรติบัตร วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาสังคมศึกษา บูรณาการรายวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่นวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 จัดโดย นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 4 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ​โครงการสัมมนาสังคมศึกษา บูรณาการรายวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมรับเกียรติบัตร วันที่ 9 กันยายน 2564 จัดโดย มจร. วิทยาเขตสุรินทร์ 2

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาคลิกที่นี่

คำชี้แจง

1.เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 1 – 8 กันยายน พ.ศ.2564
2. การสัมมนาเริ่มวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 12.30-15.30 น.
3.การสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ โดย GooleMeet
4.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-Mail:Kongwong.mcu@gmail.com , Facebook:Suwat Radomboon

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่