EN-Camp ปีที่ 2
โครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน EN-Camp ปีที่ 2
“โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2” การสร้างความ เข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก  โดยกระทรวงพลังงาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขึ้น เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯให้กับเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ทั้ง 20 จังหวัด ให้มีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก และเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก  ตลอดจน เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนให้เข้าใจต่อประเด็นการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานและพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง

ร่วมส่งงานเขียนบทความในหัวข้อ #โรงไฟฟ้าที่บ้านเรา

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้- 30 พ.ย. 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02 140 6095
0871554994
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.encamp2019.com
เอกสารประกอบการสมัคร คลิก : http://encamp2019.com/main/registra/U_MANUAL_20190923170553.pdf

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่