สวทช.เปิดรับสมัครนักเรียน ร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project – JSTP) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566
สวทช.เปิดรับสมัครนักเรียน ร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project – JSTP) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566

สวทช.เปิดรับสมัครนักเรียน ร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project – JSTP) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566

สวทช.เปิดรับสมัครนักเรียน ร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project – JSTP) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566
สวทช.เปิดรับสมัครนักเรียน ร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project – JSTP) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566 2

โอกาสที่จะได้รับ

 • เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ การบรรยายพิเศษและกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
 • สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 10,000 บาท/โครงงาน
 • มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ (Mentor) คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 • มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก โดยไม่ผูกพันการรับทุน

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • นักเรียนที่กำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ในปีการศึกษา 2565 และกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในปีการศึกษา 2566

กรอบเวลาและแผนการดำเนินงาน

 • เปิดรับสมัคร (ออนไลน์) >> กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2566
 • พิจารณาใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  >>เมษายน 2566
 • สัมภาษณ์และประกาศผลการคัดเลือก >> พฤษภาคม 2566
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ >> มิถุนายน 2566
 • กิจกรรมเสริมประสบการณ์ >> ตุลาคม 2566
 • ติดตามความก้าวหน้า   >> ธันวาคม 2566 – เมษายน 2567
 • นำเสนอผลการดำเนินงานโครงงานวิทยาศาสตร์ >> พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนระยะยาว >> มิถุนายน 2567

Link คำแนะนำในการกรอกใบสมัครโครงการ JSTP

https://shorturl.asia/JPWf8

Link แบบฟอร์มใบสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ JSTP

https://forms.gle/8vH9HjCyZqTcLvbF8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1436, 1434

โทรสาร 0 2564 7141

e-mail: yst@nstda.or.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่