ลิงก์อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน จำนวน 12 หลักสูตร เรียนจบรับใบประกาศจาก สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และบริษัทไมโครโซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลิงก์อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน จำนวน 12 หลักสูตร เรียนจบรับใบประกาศจาก สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และบริษัทไมโครโซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลิงก์อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน จำนวน 12 หลักสูตร เรียนจบรับใบประกาศจาก สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และบริษัทไมโครโซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และบริษัทไมโครโซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำทักษะทางดิจิทัลเข้ามาช่วยสร้างโอกาสในการจ้างงาน เพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19 ได้รับทักษะเชิงดิจิทัลที่มีมาตรฐานที่เป็นต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งในระยะที่1 มีผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรทักษะดิจิทัลถึง 280,000 คน ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์

ลิงก์อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน จำนวน 12 หลักสูตร เรียนจบรับใบประกาศจาก สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และบริษัทไมโครโซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 4

ครูอาชีพดอทคอม ขอเชิญผู้สนใจหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาผู้ใหญ่ สมัครเข้าร่วมเรียนในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นตั้งแต่ระดับพื้นฐานการฝึกอบรม

หลักสูตรที่มีให้อบรม เช่นMicrosoft Word , Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ไปจนถึงระดับกลางซึ่งมีทั้งหมด 11 หลักสูตร เช่น การพัฒนาแอปพริเคชันบนโทรศัพท์มือถือและการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนเรียนและเมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย

ลิงก์อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน จำนวน 12 หลักสูตร เรียนจบรับใบประกาศจาก สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และบริษัทไมโครโซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 5

ตัวอย่างหลักสูตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน จำนวน 12 หลักสูตร เรียนจบรับใบประกาศจาก สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และบริษัทไมโครโซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 6

ลิงก์เข้าอบรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565
บทความถัดไปลิงก์อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ (พื้นฐาน) เรียนจบรับใบประกาศ โดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และบริษัทไมโครโซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่