ลงทะเบียนอบรมฟรี โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เสริมศักยภาพ การเรียนการสอน กับโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2566 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดย พว.
ลงทะเบียนอบรมฟรี โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เสริมศักยภาพ การเรียนการสอน กับโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2566 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดย พว.

ลงทะเบียนอบรมฟรี โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เสริมศักยภาพ การเรียนการสอน กับโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2566 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดย พว.

ลงทะเบียนอบรมฟรี โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เสริมศักยภาพ การเรียนการสอน กับโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย พว.

พว.ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เสริมศักยภาพ การเรียนการสอน กับโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณครูระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด

ในหัวข้อเรื่อง

จิตวิทยาเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ระดับปฐมวัย วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น.
Link : https://register.iadth.com/register?ProjectNum=2023006304

การพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับประถมศึกษา วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น.
Link : https://register.iadth.com/register?ProjectNum=2023006303งานประจำสู่งานวิจัย ความท้าทายของครูผู้เชี่ยวชาญ (พิเศษ)

ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-15.30 น.
Link : https://register.iadth.com/register?ProjectNum=2023006302การสร้างเครื่องมือวัด และประเมินผลสำหรับตัวชี้วัดระหว่างทาง และตัวชี้วัดปลายทาง

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น.
Link : https://register.iadth.com/register?ProjectNum=2023006306การพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น.
Link : https://register.iadth.com/register?ProjectNum=2023006305

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.iadth.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2243-8000 ต่อ 6301, 5402, 5403

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่