สพฐ. ร่วมกับ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน รับสมัคร ๑ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน ให้กับบุคลากรในสังกัดที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ ๑ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งใบสมัครได้ผ่านช่องทาง E-mail : nued๒@bw@gmail.com ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖’๖ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กลุ่มเป้าหมาย

สำนักงานเขตขึ้นที่การศึกษาประถมและมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ดังนี้
อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์

สพฐ. ร่วมกับ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน รับสมัคร ๑ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
สพฐ. ร่วมกับ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน รับสมัคร ๑ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 2

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/1RJSc8vy0uPUWL85rAwT5PXVUE4JqlhFR

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ https://drive.google.com/file/d/17fA0kbPqKR7KRq9HKgglVvqJ2qtqS2hg/view?usp=drive_link

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่