แบบประเมินรับเกียรติบัตร โครงการสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาสื่อการสอนภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล” ประเมินเสร็จรับเกียรติบัตรทันที โดย มรภ.นครราชสีมา

แบบลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาสื่อการสอนภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล”
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.

แบบประเมินรับเกียรติบัตร โครงการสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาสื่อการสอนภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล” ประเมินเสร็จรับเกียรติบัตรทันที โดย มรภ.นครราชสีมา 2

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ
ในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อการสอนภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล” ?️
-วิทยากร โดย นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง (ครูดุ๊ก) ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และนายพบเกียรติ อินลี นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เวลา 08.30 น..​​​​-ลงทะเบียน
เวลา 09.00 น.​​​​-พิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาสื่อการสอนภาษาไทย
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล”​
-นางสาวศุภดารา เชื้อประทุม ประธานนักศึกษาโครงการสัมนาวิชาการ กล่าวรายงาน
-รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์ ลือนาม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวเปิดและให้โอวาท
เวลา 09.30 น.​​​​-คณาจารย์และนักศึกษาผู้ดำเนินโครงการร่วมบันทึกภาพด้านหน้าเวที
เวลา 10.00น.​​​​-การสัมมนาวิชาการเรื่อง ​“การพัฒนาสื่อการสอนภาษาไทยอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล”​
-โดย นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร​
-นายพบเกียรติ อินลี นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ช่วยสอน
10.30 น. สื่อการสอนสร้างสรรค์ผ่านสถานการณ์จำลอง
11.00น. พักเบรก
11.20 น. แนะนำหนังสือและภาพยนตร์สำหรับครู
11.30 น. เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล
11.40-11.50 น. กิจกรรมถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
12.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่