แบบประเมินรับเกียรติบัตร การบรรยายพิเศษหัวข้อ ครูแนะแนวหัวใจพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. วันอาทิตย์ที่ 13  พฤศจิกายน 2565 โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

แบบประเมินการเข้าประชุมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการแนะแนววิถีพุทธสำหรับบุคคลากรทางการศึกษาในสังคมไทย” หัวข้อ “ครูแนะแนวหัวใจพุทธ” บรรยายพิเศษโดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

ส่วนที่ 2 ประเมินระดับความพึงพอใจ

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

แบบประเมินรับเกียรติบัตร การบรรยายพิเศษหัวข้อ ครูแนะแนวหัวใจพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. วันอาทิตย์ที่ 13  พฤศจิกายน 2565 โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 3

ลิงก์ลงทะเบียน หัวข้อเรื่อง “ครูแนะแนวหัวใจพุทธ” โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTg_Yeqrmwmc6aMjq1RjnrzANSQ4MvHR–f9h2EKdSn6zJfg/viewform

ลิงก์แบบประเมิน “ครูแนะแนวหัวใจพุทธ”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecwwYuRseVxBlzRVE7TOt3F8bERY3y1m8uttIHjpWZK_ndCw/viewform

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดเกียรติบัตร ทำหรับท่านที่ได้ทำแบบประเมินไว้

dowload certficate ที่ http://bit.ly/3Er02LP

รับชมย้อนหลัง

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบประเมินรับเกียรติบัตร การบรรยายพิเศษหัวข้อ ครูแนะแนวหัวใจพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. วันอาทิตย์ที่ 13  พฤศจิกายน 2565 โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 4

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่