ดาวน์โหลด แบบประวัติและผลงานรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2568 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้พร้อมไฟล์ตัวอย่าง
ดาวน์โหลด แบบประวัติและผลงานรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2568 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้พร้อมไฟล์ตัวอย่าง

ดาวน์โหลด แบบประวัติและผลงานรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2568 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้พร้อมไฟล์ตัวอย่าง

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดเลือกโครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีการปรับหลักเกณฑ์แนวทางการคัดเลือกโครงการครูดีในดวงใจ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดดังไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์!! ตัวอย่างการเขียนรางวัลครูดีในดวงใจ Doc 5 ตัวอย่าง ไฟล์ Word แก้ไขได้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

๒. ดำเนินการคัดเลือกครูที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษาในสังกัด โดยสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา คัดเลือกครูผู้สอนระดับปฐมวัย หรือประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา (ถ้ามี) จำนวน ๑ คน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษา ตอนปลาย จำนวน ๑ คน แล้วเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการคัดเลือก รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster) ตามการแบ่งกลุ่มเขตตรวจราชการ ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารไฟล์เวิร์ด word ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด แบบประวัติและผลงานรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2568 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้พร้อมไฟล์ตัวอย่าง 3

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างรางวัลครูดีในดวงใจระดับ สพฐ. โดยครูพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลด แบบประวัติและผลงานรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2568 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้พร้อมไฟล์ตัวอย่าง 4

ขอบคุณไฟล์ที่มา : Educastudio

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่