แบบทดสอบ โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แบบทดสอบ โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แบบทดสอบ โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แบบทดสอบ โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม คลิกที่นี่ วิทยากรโดยโดย ดร.ขนิษฐา พลายเพ็ชร์

แบบทดสอบ โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แบบทดสอบ โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำอธิบาย
แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ จะต้องผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป เพื่อรับเกียรติบัตร
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ : https://sites.google.com/pakphanang.ac.th/pambu/cer

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบ โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แบบทดสอบ โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บทความก่อนหน้านี้อบรมออนไลน์ หลักสูตร ผลประโยชน์ทับซ้อน การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านเกณฑ์ 80 % รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
บทความถัดไปแบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่