บบทดสอบ เรื่อง วิวัฒนาการของการศึกษาไทย เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง
บบทดสอบ เรื่อง วิวัฒนาการของการศึกษาไทย เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง

แบบทดสอบ เรื่อง วิวัฒนาการของการศึกษาไทย เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง

คำชี้แจง

1. โปรดศึกษาข้อมูลใบความรู้ เรื่อง วิวัฒนาการของการศึกษาไทย ก่อนทำแบบทดสอบได้จากลิงก์นี้ >> bit.ly/LibNP05 หรือเพจห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง
2. แบบทดสอบมีจำนวน 15 ข้อ
3. ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป (9 ข้อ) ท่านจะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ระบุไว้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

บบทดสอบ เรื่อง วิวัฒนาการของการศึกษาไทย เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง
บบทดสอบ เรื่อง วิวัฒนาการของการศึกษาไทย เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่