แบบทดสอบ เรื่อง วิทยาศาสตร์น่ารู้ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จะได้รับเกียรติบัตร (ไม่ส่งทางเมล) โดยโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
แบบทดสอบ เรื่อง วิทยาศาสตร์น่ารู้ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จะได้รับเกียรติบัตร (ไม่ส่งทางเมล) โดยโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

แบบทดสอบ เรื่อง วิทยาศาสตร์น่ารู้ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จะได้รับเกียรติบัตร (ไม่ส่งทางเมล) โดยโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม” ทำแบบทดสอบ เรื่อง วิทยาศาสตร์น่ารู้ ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2564 หากผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จะได้รับเกียรติบัตร

***ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่ : shorturl.at/guxHP หรือ shorturl.at/dhuBR (ต้องมีบัญชี google) ในวันถัดไปนับจากที่ทำ เกียรติบัตรจะไม่ส่งทางอีเมล

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบ เรื่อง วิทยาศาสตร์น่ารู้  เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จะได้รับเกียรติบัตร (ไม่ส่งทางเมล) โดยโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
แบบทดสอบ เรื่อง วิทยาศาสตร์น่ารู้ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จะได้รับเกียรติบัตร (ไม่ส่งทางเมล) โดยโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่