แบบทดสอบ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการลาข้าของราชการ ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพม.นครปฐม

แบบทดสอบ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการลาข้าของราชการ ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

การลาของข้าราชการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติของการลาที่เกี่ยวข้อง

คำชี้แจง แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการลาข้าของราชการ เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการลาข้าของราชการ ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพม.นครปฐม 2

ขอบคุณที่มา : สพม.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่