แบบทดสอบ  “เขียนไทยให้ถูก” กิจกรรมสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ รักษ์รู้คุณค่าภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ ๘๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนขามสะแกแสง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขามสะแกแสง
ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียนและผู้ที่สนใจ
ร่วมทดสอบความสามารถด้านการเขียนคำภาษาไทย
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ผ่านช่องทาง >>>

แบบทดสอบ  "เขียนไทยให้ถูก" กิจกรรมสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ รักษ์รู้คุณค่าภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ ๘๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนขามสะแกแสง 3

หากผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมลที่ลงทะเบียน

คำชี้แจง
๑. เลือกตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียง ๑ ข้อ
๒. แบบทดสอบมีทั้งหมด ๓๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน
๓. ทำแบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ทางอีเมลที่ลงทะเบียน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบ  "เขียนไทยให้ถูก" กิจกรรมสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ รักษ์รู้คุณค่าภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ ๘๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนขามสะแกแสง 4

ทำแบบทดสอบคลิก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่