หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบ ความรู้วันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ ๗๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

แบบทดสอบ ความรู้วันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ ๗๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

211
0

แบบทดสอบ ความรู้วันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ ๗๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน 8 สิงหาคม 2565 ”ภาษา ศาสตร์-ศิลป์ สู่ถิ่นอาเซียน”

โดยทำแบบทดสอบออนไลน์ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง ให้ได้คะแนน 70% ขึ้นไปเพื่อรับเกียรติบัตรทางออนไลน์ ตาม E-mail ที่กรอกไว้จากวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

แบบทดสอบ ความรู้วันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ ๗๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบ ความรู้วันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ ๗๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 4

ทำแบบทดสอบคลิก

ขอบคุณที่มา : โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่