แบบทดสอบแแนไลน์ การส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตย ผ่านเกณฑ์ 70% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ร่วมกับเทศบาลตำบลสันกำแพง
แบบทดสอบแแนไลน์ การส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตย ผ่านเกณฑ์ 70% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ร่วมกับเทศบาลตำบลสันกำแพง

แบบทดสอบออนไลน์ การส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตย ผ่านเกณฑ์ 70% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ร่วมกับเทศบาลตำบลสันกำแพง ค้นหาเกียรติบัตรได้ทันที ไม่มีส่งทางอีเมล

มาอัพเดทความรู้ ปังๆ กันหน่อย   Online ให้เพลินๆ สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ร่วมกับเทศบาลตำบลสันกำแพง เชิญชวนทุกท่าน Study At Home หลักสูตร : ส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตย โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน “ละอ่อนแกนนำประชาธิปไตย”
ทุกคนสามารถเข้ารับการอบรม พร้อมทั้งรับเกียรติบัตรจากโรงเรียนสันกำแพงได้เลยจ้าา

** เปิดสนามการเรียนรู้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าไปลุยกันได้ ฟรี
เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ

แบบทดสอบออนไลน์ การส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตย ผ่านเกณฑ์ 70% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ร่วมกับเทศบาลตำบลสันกำแพง 3

เกี่ยวกับรายวิชา

บทที่ 1 การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

1. การปกครองระบอบประชาธิปไตย

2. หลักการของระบอบประชาธิปไตย

3. ประวัติความเป็นมาของการเมืองการปกครองไทย

4. ระบอบประชาธิปไตยไทยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21

5. สรุปการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

บทที่ 2 อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา

1. บทบาท อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา

2. โครงสร้างรัฐสภา

3. องค์ประกอบของสมาชิกรัฐสภาในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

4. บทบาท อำนาจ หน้าที่สภาผู้แทนราษฎร

5. ที่มาของวุฒิสภาได้กำหนดจำนวนกลุ่มอาชีพ

6. บทบาท อำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา

บทที่ 3 การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

1. การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง

2. ความหมายการมีส่วนร่วม และความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

3. ความส าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง และความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

4. ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

5. รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะที่เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย

6. กลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

7. สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

8. เยาวชนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย และแนวทางการปฏิบัติตน

9. สนับสนุนส่งเสริมบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

10. บทสรุป

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะได้รับ Certificate of Completion หากท่านทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์สามารถทำใหม่ได้ แต่หากทำแบบทดสอบผ่านแล้วจะสามารถรับ Certificate of Completion ได้ 1 ใบต่อ 1 อีเมลในแบบทดสอบนั้นๆ โดยการค้นหา Certificate of Completion ผ่านระบบสืบค้นเกียรติบัตรด้านบนแถบของ Website โดยกรอก E-Mail และเลือกชื่อแบบทดสอบที่ทำ และกดค้นหาเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตร

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเมล และชื่อ-นามสกุล ก่อนทำแบบทดสอบ
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะได้รับ Certificate of Completion หากท่านทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์สามารถทำใหม่ได้ แต่หากทำแบบทดสอบผ่านแล้วจะสามารถรับ Certificate of Completion ได้ 1 ใบต่อ 1 อีเมลในแบบทดสอบนั้นๆ โดยการค้นหา Certificate of Completion ผ่านระบบสืบค้นเกียรติบัตรด้านบนแถบของ Website โดยกรอก E-Mail และเลือกชื่อแบบทดสอบที่ทำ และกดค้นหาเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบแแนไลน์ การส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตย ผ่านเกณฑ์ 70% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ร่วมกับเทศบาลตำบลสันกำแพง
แบบทดสอบแแนไลน์ การส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตย ผ่านเกณฑ์ 70% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ร่วมกับเทศบาลตำบลสันกำแพง

เข้าเรียนออนไลน์
และทำแบบทดสอบที่นี่

ค้นหาเกียรติบัตรได้ที่ : https://script.google.com/macros/s/AKfycbzeo1gURJXuYXSrDzx2FQ8BSOMyIXry6owPHg_mAzg35NfJFmSvWwaII0lp3mndYo0nQw/exec

หากท่านไม่พบเกียรติบัตร โปรดติดต่อ Facebook : สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง

จัดทำโดย
สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบ จากนิทรรศการ เรื่อง ภาวะโลกร้อน และผลกระทบ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
บทความถัดไปทดสอบออนไลน์ EP.21 ลูกเสือจราจร ดาวน์โหลดใบประกาศได้ทันที หลังผ่านเกณฑ์ ไม่มีส่งให้ทางอีเมล โดยสโมสรลูกเสือราชาธิวาส ร่วมกับค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ จ.ราชบุรี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่