แบบทดสอบเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม microsoft word ผ่านเกณฑ์ 70% (7ข้อ) รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
แบบทดสอบเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม microsoft word ผ่านเกณฑ์ 70% (7ข้อ) รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

แบบทดสอบเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม microsoft word ผ่านเกณฑ์ 70% (7ข้อ) รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เพื่อรับเกียรติบัตร เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word ศึกษาใบความรู้ก่อนทำแบบทดสอบได้ที่ bit.ly/Certy003

คำชี้แจง

1. โปรดศึกษาข้อมูลใบความรู้   เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word  ก่อนทำแบบทดสอบได้จากลิงก์นี้  >> bit.ly/Certy003   หรือเพจห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง
2. แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ
3. ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป (7 คะแนน) จะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ระบุไว้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม microsoft word ผ่านเกณฑ์ 70% (7ข้อ) รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
แบบทดสอบเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม microsoft word ผ่านเกณฑ์ 70% (7ข้อ) รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ขอบคุณ : ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่