แบบทดสอบออนไลน์ PK Christmas Online Quiz 2021 ผ่านเกรฑ์ 80% รับเกียรติบัตร(ออนไลน์) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมคงคา
แบบทดสอบออนไลน์ PK Christmas Online Quiz 2021 ผ่านเกรฑ์ 80% รับเกียรติบัตร(ออนไลน์) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมคงคา

แบบทดสอบออนไลน์ PK Christmas Online Quiz 2021 ผ่านเกรฑ์ 80% รับเกียรติบัตร(ออนไลน์) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมคงคา

PK Christmas Online Quiz 2021 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมคงคา ขอเชิญนักเรียนทำข้อสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตรทางออนไลน์ในหัวข้อเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสประจำปี2021 โดยนักเรียนที่สามารถทำข้อสอบได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร(ออนไลน์) ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ PK Christmas Online Quiz 2021 ผ่านเกรฑ์ 80% รับเกียรติบัตร(ออนไลน์) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมคงคา
แบบทดสอบออนไลน์ PK Christmas Online Quiz 2021 ผ่านเกรฑ์ 80% รับเกียรติบัตร(ออนไลน์) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมคงคา

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา ; กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมคงคา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่