แบบทดสอบออนไลน์ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เกียรติบัตรฟรี โดยกศน.อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ลำดับที่ 23 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ด้วยระบบออนไลน์ ของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ กศน.อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

แบบทดสอบออนไลน์ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เกียรติบัตรฟรี โดยกศน.อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 3

(หากท่านต้องการรับเกียรติบัตร กรุณาใช้ E-MAIL ของ G-MAIL เท่านั้น ซึ่งเกียรติบัตรจะถูกส่งไปยัง E-MAIL ที่ท่านได้ให้ไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เกียรติบัตรฟรี โดยกศน.อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 4

ขอบคุณ :: ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ กศน.อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่