แบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร จาก สพป.สุพรรณบุรีเขต3 โหลดเกียรติบัตรได้ทันที
แบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร จาก สพป.สุพรรณบุรีเขต3 โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

แบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร จาก สพป.สุพรรณบุรีเขต3 โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ขอเชิญทุกร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ จัดทำขึ้นโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เมื่อสอบผ่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้เลยทันที

ตัวอย่างหลักสูตร

 • แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 
 • แบบทดสอบเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
 • แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ พ.ศ. 2561 
 • แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ(Coding) 
 • แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 • แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 • แบบทดสอบออนไลน์เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 • แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “การวัดความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชีและพัสดุระดับสถานศึกษา” 
 • แบบทดสอบออนไลน์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
 • แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 • แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) 
 • แบบทดสอบออนไลน์การวัดความรู้ความเข้าใจ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 • แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)โรงเรียน 
 • แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน 
 • แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา” 
 • แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนโยบายและแผน 
 • แบบทดสอบเรื่องระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร จาก สพป.สุพรรณบุรีเขต3 โหลดเกียรติบัตรได้ทันที
แบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร จาก สพป.สุพรรณบุรีเขต3 โหลดเกียรติบัตรได้ทันที 4
แบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร จาก สพป.สุพรรณบุรีเขต3 โหลดเกียรติบัตรได้ทันที
แบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร จาก สพป.สุพรรณบุรีเขต3 โหลดเกียรติบัตรได้ทันที 5
แบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร จาก สพป.สุพรรณบุรีเขต3 โหลดเกียรติบัตรได้ทันที
แบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร จาก สพป.สุพรรณบุรีเขต3 โหลดเกียรติบัตรได้ทันที 6

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : เพจ สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ by Kru Aon
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : กลุ่มนิเทศ SPB3

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้กางแผนปฏิรูปการศึกษาชาติ จี้ศธ.ปรับระบบผลิต-พัฒนาครู เร่งโรดแมป ‘5บิ๊กร็อก’ žขีดเส้นก.ย.
บทความถัดไปด่วนที่สุด!! สพฐ. แจ้ง มาตรการการสอบคัดเลือก การจับฉลากและการรายงานตัวของนักเรียน ปีการศึกษา 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่