หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR Certificate testing ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.กรุงเทพมหานคร

แบบทดสอบออนไลน์ โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR Certificate testing ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.กรุงเทพมหานคร

2374
0

แบบทดสอบออนไลน์ โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR Certificate testing ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.กรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นี้ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหา องค์ความรู้ และตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระดับ A1, A2, B1, B2, C1 และ C2 สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการฝึกฝนพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นี้ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

คำชี้แจง การทดสอบและการได้รับวุฒิบัตร

1.

1) แบบทดสอบประกอบด้วยคำถาม 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน

2) แบบทดสอบ มี 4 ตัวเลือก ข้อคำถามเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่มีเฉลย)

3) ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้ถูกต้อง ร้อยละ 70 ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะได้รับวุฒิบัตร

4) หากไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไปจะไม่ได้รับวุฒิบัตร ทั้งนี้ สามารถทำแบบทดสอบซ้ำได้

5) ระบบจะประมวลผลอัตโนมัติ ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป สามารถจัดพิมพ์วุฒิบัตรได้ทันที

6) วุฒิบัตรจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ

7) ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ สามารถสืบค้นวุฒิบัตรได้ที่หน้าเว็บไซต์ โดยพิมพ์ชื่อและนามสกุลที่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR Certificate testing ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.กรุงเทพมหานคร 2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่