แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง COVID - 19 Vocabulary Practice ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร ทาง e-mail โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง COVID - 19 Vocabulary Practice ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร ทาง e-mail โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง COVID – 19 Vocabulary Practice ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร ทาง e-mail โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เชิญชวนทำแบบทดสอบ COVID – 19 Vocabulary Practice โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ 70% เพื่อรับเกียรติบัตร ทาง e-mail

คำชี้แจง
1. จะต้องผ่านเกณฑ์ 70% เพื่อรับใบเกียรติบัตร ทาง e-mail
2. จะต้องใช้ e-mail ของ Gmail , G Suite หรือ e-mail จาก Google ลงทะเบียนเท่านั้น
3. ใช้คอมพิวเตอร์ในการ Download เกียรติบัติผ่านทาง e-mail
—————————————————————-
เรียนรู้คำศัพท์ก่อนทำแบบทดสอบได้ที่ >>>
https://online.pubhtml5.com/icdj/fgaz/

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง COVID - 19 Vocabulary Practice ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร ทาง e-mail โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง COVID – 19 Vocabulary Practice ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร ทาง e-mail โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

คณะผู้จัดทำ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่