แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ไทย ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธาราม
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ไทย ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธาราม

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ไทย ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธาราม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธาราม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านทางระบบออนไลน์ “คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ไทย”
“คำชี้แจง” โดยการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เมื่อตอบผ่าน 80% จะได้รับเกียรติบัตรตาม ผ่านทาง Gmail
**หมายเหตุ**
1) โปรดกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วน
2) โปรดกรอกGmail ของท่านให้ถูกต้อง
หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ไทย ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธาราม
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ไทย ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธาราม

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่