แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยกศน.จังหวัดมุกดาหาร ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทาง E-mail
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยกศน.จังหวัดมุกดาหาร ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทาง E-mail

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยกศน.จังหวัดมุกดาหาร ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทาง E-mail

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรอบรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน แบบทดสอบโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหารกรุณาใส่ E-mail และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อการรับเกียรติบัตร Online การทำแบบทดสอบต้องผ่าน 70% จึงจะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail ที่ลงทะเบียน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยกศน.จังหวัดมุกดาหาร ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทาง E-mail
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยกศน.จังหวัดมุกดาหาร ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทาง E-mail

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ที่มา : Facebook เพจ สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ by Kru Aon

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่