แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม

คำชี้แจง : แบบทดสอบเรื่อง การจัดการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบที่ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ และเมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ80 ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ศึกษาความรู้เพิ่มเติมก่อนทำการทดสอบ

*พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
https://www.bic.moe.go.th/images/stories/Porrorbor2542.pdf
*การบูรณาการ
https://sites.google.com/site/reiynbaebburnakarpenyangri/
https://www.kroobannok.com/3735
*การเรียนรู้โดยการใช้สมอง
https://lc.rsu.ac.th/weblog/11
*และแนวข้อสอบข้าราชการครู

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่