แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พื้นที่ชุ่มน้ำ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พื้นที่ชุ่มน้ำ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พื้นที่ชุ่มน้ำ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

คำชี้แจง

ศึกษาข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่และจาก E-learningตามลิงค์ด้านล่างแล้วทำแบบทดสอบ หากท่านผ่านการประเมิน(ได้คะแนนมากกว่า 14 คะแนน) ท่านจะได้รับเกียรติบัตรจัดส่งทางอีเมล์ (กรูรากรอกชื่อ-นามสกุลและอี-เมล์ให้ถูกต้อง)

1. เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง พื้นที่ชุ่มน้ำ
https://anyflip.com/abve/hpak/

2. E-Learning เรื่อง ฐานการเรียนพื้นที่ชุ่มน้ำ
http://www.waghor.go.th/v1/elearning/nature/wetland.php

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พื้นที่ชุ่มน้ำ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พื้นที่ชุ่มน้ำ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

หากมีปัญหาในการทำแบบทดสอบหรือการรับเกียรติบัตร กรุณาติดต่อได้ที่อีเมล์ yuiyui.wannaporn@waghor.page

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่