แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันไหว้ครู ประจำปี 2567 รับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญของไทย การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย เรื่อง “วันไหว้ครู” ประจำปี 2567″

วันไหว้ครู 2567 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งแล้ว สำหรับ วันไหว้ครู หรือ พิธีไหว้ครู เป็นการจัดพิธีเพื่อแสดงความเคารพครูอย่างหนึ่ง มักจะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปี แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นวันพฤหัสบดีแรกของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษานั้น ๆ ให้เป็นวันไหว้ครู

ซึ่งตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะกำหนดให้พิธีไหว้ครูจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ส่วนจะเป็นพฤหัสบดีที่เท่าไรของเดือนก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละสถาบันไม่มีข้อจำกัด

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ

**วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
1) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
2) เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของครู ผู้เสียสละและให้ความรู้การศึกษากับศิษย์
3) เพื่อเสริมสร้างความรู้ในวันสำคัญของโลก และวันสำคัญของประเทศไทย

*** ทำคะแนนได้ 75% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมลที่แจ้งไว้ ***

เพื่อรับเกียรติจัดส่งให้ทางอีเมลนะคะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันไหว้ครู ประจำปี 2567 รับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี 2

ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่