แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง E-mail ทันที โดย โรงเรียนวัดโคก(ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทาง E-mail ทันที จัดทำโดย โรงเรียนวัดโคก(ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง E-mail ทันที โดย โรงเรียนวัดโคก(ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2

ขอบคุณ โรงเรียนวัดโคก(ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่